Η διαδικασία για την αντιπαραβολή γραπτών βαθμών πανελλαδικών εξετάσεων

Αξιότιμοι Δ/ντες

Το ΠΣ myschool, με βάση την εγκύκλιο Φ251/96305/Α5 – 17/06/2015 του ΥΠΟΠΑΙΘ, έχει ενημερωθεί με τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών εξετάσεων 2015 για τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ-Β (εξαιρουμένων των βαθμών στα μαθήματα ειδικότητας), και πλέον είναι διαθέσιμη η Αναφορά «Αντιπαραβολή γραπτών βαθμών πανελλαδικών εξετάσεων» από τη διαδρομή Αναφορές -> Πανελλαδικές Εξετάσεις, την οποία πρέπει να εκτυπώσετε, προκειμένου να αντιπαραβάλλετε τους καταχωρισμένους στην πλατφόρμα βαθμούς, με αυτούς που σας έχουν σταλεί ταχυδρομικά, και ακολούθως να αναρτηθούν προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Στη συγκεκριμένη αναφορά, η «Κατάσταση αίτησης υποψηφίου» έχει οριστεί σε «Παρελήφθησαν», ενώ μπορείτε να επιλέξετε την «Κατηγορία Υποψηφίου» και να επιλέξετε «Ανανέωση καταλόγου» για την εμφάνιση της λίστας.

Από τα Πρόσθετα Κριτήρια, μπορείτε να επιλέξετε τα Μαθήματα για τα οποία θέλετε να αντιπαραβάλλετε τους βαθμούς. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση των μαθητών που σε κάποιο (-α) μαθήματα εμφανίζονται στη συγκεκριμένη αναφορά με την ένδειξη «Δεν προσήλθε». Στην περίπτωση αυτή σας καλούμε να αναζητήσετε το λόγο για τον οποίο συνέβη αυτό και στη συνέχεια αν ανακαλύψατε ότι υπάρχει σφάλμα, να καλέσετε στην ομάδα υποστήριξης του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Τέλος, η Ομάδα του myschool για τη διευκόλυνση σας, συνιστά να εμφανίζετε τους βαθμούς ανά Μάθημα.

Με εκτίμηση,

Ε. Μπίτσικας

Ομάδα Υποστήριξης myschool