Αναλύσεις Φιλολογικών Μαθημάτων Β και Γ Λυκείου Κατεύθυνσης

Δημήτριος Τζωρτζόπουλος Σχ. Σύμβουλος ΠΕ02

Α. ΠΛΑΤΩΝ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ
Γ΄ Λυκείου – θεωρητική κατεύθυνση

protagoras-C-theoritiki.zip [doc]

ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Β΄ Λυκείου – θεωρητική κατεύθυνση

arxes-filosofias-B-theoritiki.zip [doc]