Νέος γιγαντιαίος πρώτος αριθμός

Νέος γιγαντιαίος πρώτος αριθμός Lehmer – Ramanujan
Ν. Λυγερός, O. Rozier

Στο πλαίσιο της έρευνάς μας στη θεωρία αριθμών, ανακαλύψαμε με την υπολογιστική βοήθεια του P. Deloche – υπολογιστής με 32 πυρήνες αποδείξαμε ότι ο αριθμός Lehmer – Ramanujan τ (6731018) είναι πρώτος αριθμός με 15.834 ψηφία. Η πιστοποίηση διήρκεσε συνολικά 30 ημέρες που αντιστοιχούν σε 892 ημέρες, δηλαδή 2 χρόνια και 5 μήνες. Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο των ελλειπτικών καμπυλών. Αυτός ο πρώτος αριθμός είναι γιγαντιαίος, αφού έχει περισσότερα από 10.000 ψηφία. Είναι ο τρίτος γιγαντιαίος πρώτος αριθμός που ανακαλύψαμε. Οι άλλοι δύο έχουν 14.703 ψηφία και 26.643 ψηφία. Συνολικά έχουμε πια 53 πρώτους αριθμούς Lehmer – Ramanujan, πράγμα που αποδεικνύει επί του πρακτέου την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας μας για την ανακάλυψη μεγάλων πρώτων αριθμών που δεν έχουν την μορφή του Mersenne. Αυτό το βήμα είναι η υλοποίηση της θεωρητικής μας προσέγγισης. Τώρα η έρευνά μας συνεχίζεται και με άλλους συνεργάτες, οι οποίοι είναι: Δ. Κάτσιος, Κ. Κάτσιος, Γ. Πολίτης, Κ. Σταμπολίδου, Ν. Χατζηγεωργίου, με μεγαλύτερους υποψήφιους πρώτους αριθμούς Lehmer – Ramanujan.
Lehmer-Ramanujan Numbers
Ellipsa

Πηγή:http://www.lygeros.org/