Πως θα γίνει η αξιολόγηση στελεχών.

πατήστε εδώ

Η αξιολόγηση θα γίνει με το Π.Δ. 152/2013 

“Για την καταχώριση των στοιχείων σας ανά  προβλεπόμενο κριτήριο θα εισέλθετε με τον υπηρεσιακό κωδικό σας (όνομα χρήστη & usernameπου χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) στη διεύθυνση του ΙΕΠ, η οποία έχει δημιουργηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό: https://www.iep.edu.gr/evaluation/ ”