Αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών σε σχολεία του εξωτερικού.

Αποστολή προσωρινών αξιολογικών πινάκων των υποψηφίων προς απόσπαση εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού για το σχολικό έτος 2014-2015
πατήστε εδώ