Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης

πατήστε εδώ

Η παραπάνω εγκύκλιος εκδόθηκε 20-6-2013