Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για σχολεία από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard (ΚΕΣ) λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια στο Ναύπλιο ως σταθμός του αντίστοιχου Κέντρου του Harvard στην Ουάσιγκτον και ως κόμβος του διεθνούς δικτύου του πανεπιστημίου αυτού στην Ευρώπη. Σκοπός του ΚΕΣ είναι η μελέτη και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής «παιδείας». Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του ΚΕΣ, η οποία είναι ανοικτή σε ερευνητές, παρέχει πρόσβαση στις δεκάδες ψηφιακές βιβλιοθήκες του Πανεπιστημίου Harvard.
Απευθυνόμενοι στην εκπαιδευτική κοινότητα, ιδιαίτερα στους μαθητές, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για ένα καινοτόµο πρόγραµµα, το οποίο έχουμε σχεδιάσει μαζί µε συναδέλφους από τις βιβλιοθήκες του Κέντρου µας στην Ουάσιγκτον και στο Harvard. Το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών», το οποίο πραγματοποιείται εδώ και τρία χρόνια με επιτυχία στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στο Ναύπλιο, συνεχίζεται και εφέτος. Απευθύνεται σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης και κυρίως σε µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην εισαγωγή των μαθητών στην ψηφιακή τεχνολογία και τις σύγχρονες μεθόδους με τις οποίες διαδίδεται η γνώση από ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως το Harvard και το ΚΕΣ.
ΟΛΗ η ανακοίνωση εδώ