03-06-22 Αποτελέσματα του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2022

sethnikos diagwnismos newn epistimwn

03-06-22 Αποτελέσματα του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2022

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας υλοποίησε τον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2022. Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Εθνικού Διαγωνισμού Νέων Επιστημόνων 2022 η οποία συγκροτήθηκε με την αριθμ. πρωτ. 44093/Κ2/15-04-2022 (ΑΔΑ: 6ΙΖΩ46ΜΤΛΗ-ΓΜΜ) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας επέλεξε τις ακόλουθες τρεις εργασίες :

  • “Pop2see Smart Class” (Αλίκη Ράγκου & Κωνσταντίνος Μαζαράκης , 13ο ΓΕΛ Πατρών, Πρότυπο Γενικό Λύκειο Πατρών).
  • «Σύστημα μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας του θαλασσινού νερού» (Δημήτρης Δελιακίδης, 4ο ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης).
  • «e-Αιμοδότες: Σύστημα πληροφόρησης και άμεσης ειδοποίησης αναγκών αιμοδοσίας» (Άγγελος-Μιχαήλ Χουβαρδάς & Λέανδρος Κουρτίδης, 3ο ΓΕΛ Κομοτηνής)

Οι επιλεχθέντες θα απαρτίσουν την Εθνική Αποστολή της Ελλάδας στον 33ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό των Νέων Επιστημόνων 2022 που θα πραγματοποιηθεί στο Λάιντεν (Leiden) της Ολλανδίας από 13 έως 18 Σεπτεμβρίου 2022.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας