Άλγεβρα Α’Γενικού Λυκείου (Αναμορφωμένη έκδοση)

Στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναρτήθηκε η αναμορφωμένη έκδοση του σχολικού βιβλίου της Άλγεβρας της Α΄ Τάξης Γενικού Λυκείου.

http://www.pi-schools.gr/content/index.php?lesson_id=12&ep=93&c_id=867