ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ Δ.Ε. ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

Στο πλαίσιο των επισκέψεων της Διευθύντριας Δ.Ε. Φθιώτιδας, κ. Δήμητρας Τσιάκα σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς της, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, μαζί … Περισσότερα…
Πηγή: ΔΔΕ Φθιώτιδας