Ενημέρωση σχετικά με τη δημιουργία και τήρηση θυρίδων των σχολικών μονάδων στο gov.gr

η εγκύκλιος Εγχειρίδιο χρήσης για Διευθυντές Σχολείων
Πηγή: ΔΔΕ Φθιώτιδας