09-07-21 Ολοκλήρωση του προγράμματος «Προωθώντας την ενταξιακή εκπαίδευση: Αντιμετώπιση προκλήσεων στη νομοθεσία, στην εκπαιδευτική πολιτική και πράξη»

rsz mak 1

09-07-21 Ολοκλήρωση του προγράμματος «Προωθώντας την ενταξιακή εκπαίδευση: Αντιμετώπιση προκλήσεων στη νομοθεσία, στην εκπαιδευτική πολιτική και πράξη»

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Προωθώντας την ενταξιακή εκπαίδευση: Αντιμετώπιση προκλήσεων στη νομοθεσία, στην εκπαιδευτική πολιτική και πράξη», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη συνεργασία του Ευρωπαϊκού Φορέα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος λειτούργησε ως πάροχος τεχνικής βοήθειας.

Ο επικεφαλής του Γραφείου στην Αθήνα της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων, κ. Γιάννης Χατζηγιάννης, συνεχάρη το ΥΠΑΙΘ, τον Ευρωπαϊκό Φορέα και τους ξένους εμπειρογνώμονες για την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, και τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναφερθεί διεθνώς και επανειλημμένα σε αυτό ως παράδειγμα καλής πρακτικής στον τομέα της υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας. O Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Φορέα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης κ. Cor J.W. Meijer ανέφερε: «Το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας έχει αποδείξει την προσήλωσή του στην επίτευξη ενός πιο ενταξιακού εκπαιδευτικού συστήματος. Μέσω αυτού του προγράμματος έγινε ένα σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η δουλειά που έγινε ήταν δύσκολη αλλά επιτυχής

Στις δράσεις και τα επιτεύγματα του προγράμματος συγκαταλέγονται:

  1. Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, οι οποίες υποστήριξαν με ουσιαστικό τρόπο το ΥΠΑΙΘ στη χάραξη πολιτικής, καθώς και η ανάπτυξη μιας κοινής γλώσσας μεταξύ ερευνητών, εμπειρογνωμόνων και στελεχών του Υπουργείου για την ενταξιακή εκπαίδευση..
  2. Τα παραδοτέα των 5 ομάδων εργασίας που συγκροτήθηκαν με τη συμμετοχή 31 στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, υπό τον συντονισμό της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, στους τομείς της αξιολόγησης των αναγκών των μαθητών, της διασφάλισης της ομαλής μετάβασης για όλους τους μαθητές μεταξύ όλων των τύπων σχολείου και όλων των επιπέδων του εκπαιδευτικού μαθήματος, και της ανάπτυξης ενός οδηγού υποστήριξης των σχολικών μονάδων για τη διαμόρφωση ενταξιακών σχολικών κοινοτήτων. Όλα τα παραδοτέα διαμορφώθηκαν κατόπιν ανατροφοδότησης από τους εθνικούς εμπειρογνώμονες της Σκωτίας, της Πορτογαλίας και της Ιταλίας, καθώς και από τους ερευνητές, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ο οδηγός ενταξιακής εκπαίδευσης και προσβασιμότητας για τα σχολεία θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά από το Σεπτέμβριο 2021.
  3. Η πραγματοποίηση διημερίδων ευαισθητοποίησης για την ενταξιακή εκπαίδευση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή ερευνητών, εμπειρογνωμόνων και 113 στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών από όλη την Ελλάδα.      

Τα πορίσματα του προγράμματος «Προωθώντας την ενταξιακή εκπαίδευση» έχουν ληφθεί υπόψη στη σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην Εκπαίδευση, και θα συνεχίσουν να συμβάλλουν καθοριστικά στην εφαρμογή επιμέρους δράσεων του Σχεδίου. Το εν λόγω Σχέδιο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, ο οποίος διαμορφώθηκε για πρώτη φορά οργανωμένα και μεθοδικά στη χώρα μας, και υλοποιείται υπό το συντονισμό του Υπουργείου Επικρατείας.

Σε συνέχεια της επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος «Προωθώντας την ενταξιακή εκπαίδευση» και με δεδομένη την τεχνογνωσία και την εμπειρία που έχει αποκτήσει το ΥΠΑΙΘ στον τομέα των ενταξιακών πολιτικών, ο Ευρωπαϊκός Φορέας Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης έχει προσκαλέσει το ΥΠΑΙΘ να λάβει μέρος σε μία «Δραστηριότητα Μάθησης Ομοτίμων» (Peer Learning Activity), η οποία διενεργείται στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής υποστήριξης στο Υπουργείο Παιδείας της Πολωνίας και ήδη βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης.

Η Υφυπουργός Ζέττα Μακρή δήλωσε: «Βρισκόμαστε σε μία κομβική καμπή για τα εκπαιδευτικά δεδομένα στη χώρα μας, καθώς η πολιτική βούληση είναι ξεκάθαρη σχετικά με την ενταξιακή εκπαίδευση. Αντιπροσωπεύει μια ευρεία κοινωνική και πολιτική δέσμευση ότι η εκπαίδευση όλων των μαθητών, με και χωρίς αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εκλαμβάνεται ως ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο προϋποθέτει την άρση των εμποδίων  στην ισότιμη συμμετοχή κάθε μαθητή σε όλες τις εκφάνσεις της σχολικής ζωής


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας