Πρόγραμμα Υπολογισμού Μορίων και ΕΒΕ υποψηφίου

ΓΕΛ: Υπολογισμός Μορίων και ΕΒΕ μαθητή  : http://sep4u.gr/gel-moria/
Η ΕΒΕ του υποψηφίου είναι ο Μέσος Όρος των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων χωρίς συντελεστές

Υπολογισμός Μορίων