Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Προβολή αρχείου

Αργίες και εργάσιμες ημέρες ,
Οι ημέρες αργίας των δημοσίων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των λοιπών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι οι εξής: Η Εθνική εορτή (25η Μαρτίου), η 28η Οκτωβρίου, η πρώτη του έτους, τα Θεοφάνια, η των Τριών Ιεραρχών για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο, η Δευτέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής), η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου), η 17η Νοεμβρίου για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η πρώτη και δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων και όλες οι Κυριακές.
Η ημέρα του Σαββάτου δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των ημερών αργίας και συνεπώς είναι εργάσιμη.