12-09-2020 Τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

07 06 18panelladikes6

12-09-2020 Τα σημερινά θέματα των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων

 1. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με το ΝΈΟ σύστημα.

Χημεία (Νέο Σύστημα)

Οικονομία (Νέο Σύστημα)

2. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με το ΠΑΛΑΙΌ σύστημα.

Χημεία (Παλαιό Σύστημα)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Παλαιό Σύστημα)

3. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ΟΜΟΓΕΝΩΝ με το ΝΈΟ σύστημα.

Χημεία – Ομογενών – (Νέο Σύστημα)

 Οικονομία – Ομογενών – (Νέο Σύστημα)

4. Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ΟΜΟΓΕΝΩΝ με το ΠΑΛΑΙΌ σύστημα.

Χημεία – Ομογενών – (Παλαιό Σύστημα)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – Ομογενών – (Παλαιό Σύστημα)


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας