Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στα σχολεία (14/9) της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες για την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021
Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι
μαθητές /τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες στις 8.15 και θα παραμείνουν μέχρι την τέλεση του
αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου, που θα περιλαμβάνει:
Ø Επεξήγηση και συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και
λοιπών μέτρων προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ
Ø Εμβάθυνση επί του περιεχομένου του έντυπου ενημερωτικού υλικού που έχει σταλεί
(117512/ΓΔ4/08-09-2020)
Ø Διανομή μάσκας ανά μαθητή
Ø Έμφαση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας
Ø Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας
Ø Διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς
Υπενθυμίζεται ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των εφημεριών των εκπαιδευτικών.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ