Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φθιώτιδας

 Προβολή αρχείου

Ανασυγκροτούμε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Φθιώτιδας ως εξής:
1. Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 04.01, με βαθμό Α’, Διευθυντής της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας, ως Πρόεδρος, με αναπληρώτριά του την κα Καλογήρου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α’, Προϊσταμένη του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας.
2. Σπαλιώρας Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 01, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 5ου ΓΕΛ Λαμίας, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Δαφνά Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α’, Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Λαμίας.
3. Γιδόγιαννου Σεβαστή, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 05, με βαθμό Α’, Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Λαμίας ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την κα Τσάπαλη Ελένη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, Διευθύντρια του Γυμνασίου Αταλάντης.
4. Πυργολιού Καλλιόπη – Μαρία του Παναγιώτη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 02, με βαθμό Α’, του ΓΕΛ Μαρτίνου, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή της τον κ. Παλέτσο Ευθύμιο του Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 03, με βαθμό Α’, του 2ου Γυμνασίου Λαμίας.
5. Ζάχος Γεώργιος του Οδυσσέα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ 86, με βαθμό Α’, Διευθυντής του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας, ως τακτικό αιρετό μέλος, με αναπληρωτή του τον κ. Δήμο Ιωάννη του Αθανασίου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ86, με βαθμό Α’, του ΠΥΣΔΕ Φθιώτιδας.