Ο αριθμός των καθηγητών ανά ειδικότητα με οργανική στο Ν. Φθιώτιδας

πατήστε εδώ
Με το πίνακα αυτό μπορεί να γίνει εκτίμηση των επιπλέον ωρών που θα προκύψουν από την αναμενόμενη αύξηση κατά 2 ώρες στο υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.

Καλοδήμος Δ.