Παράθυρο για σύνταξη πριν από τα 62 έτη σε δημοσίους υπαλλήλους

Εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ – 01/06/2020 (σελ. 40)

==============================================

Παράθυρο για σύνταξη πριν από τα 62 έτη σε δημοσίους υπαλλήλους

Του Ηλία Γεωργάκη

«Παράθυρο» για ταχύτερη συνταξιοδότηση πριν από τα 62 για άντρες δημοσίους υπαλλήλους με 25ετία το 2010 και ανήλικο τέκνο παρέχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για να εφαρμοστεί η απόφαση απαιτείται νομοθετική ρύθμιση.
Πρόκειται για την απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία απερρίφθη η αίτηση αναίρεσης του ελληνικού Δημοσίου κατά της απόφασης του ΙΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είχε δικαιώσει άντρα δημόσιο υπάλληλο με 25 έτη ασφάλισης (συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής θητείας) το 2010 και ανήλικο τέκνο, ο οποίος ζητούσε να συνταξιοδοτηθεί από τα 50 έτη, όπως προέβλεπε ο νόμος για τις γυναίκες.
Τη σχετική υπόθεση χειρίστηκε o εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς καταθέτοντας έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της συνταξιοδοτικής πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που απέρριψε τη συνταξιοδότηση υπαλλήλου πατέρα ανηλίκου ο οποίος συμπλήρωνε με τις εξαγορές 25 έτη ασφάλισης το 2010.
Το ελληνικό Δημόσιο είχε προσβάλει την απόφαση του τμήματος με αίτηση αναίρεσης, η οποία εκδικάστηκε την 1η Μαρτίου του 2017. Η Ολομέλεια έκρινε ότι η συνταξιοδοτική διάταξη (του άρθρου 56 παρ. 1 περ. β του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), με την οποία θεσπίζεται μικρότερο όριο ηλικίας για τη συνταξιοδότηση των γυναικών, εισάγει διάκριση εις βάρος των αντρών χωρίς να υφίστανται αποχρώντες λόγοι που να τη δικαιολογούν, είναι ανίσχυρη ως αντίθετη στην αρχή της ισότητας, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στο Σύνταγμα όσο και στις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου.
Επίσης, κρίθηκε ότι η διαφορετική συνταξιοδοτική μεταχείριση μεταξύ αντρών και γυναικών όσων αφορά την ηλικία συνταξιοδότησής τους αντίκειται και στην αρχή της ισότητας αμοιβών, η οποία κατοχυρώνεται διαχρονικά στο ενωσιακό δίκαιο και απαγορεύει διακρίσεις λόγω φύλου.
Ενόψει των ανωτέρω, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου επικύρωσε την αναιρεσιβαλλόμενη υπ’ αριθ. 790/2016 απόφαση του ΙΙ Τμήματος, η οποία ορθώς ερμήνευσε τις επίμαχες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων υπό το φως της αρχής της ισότητας των δύο φύλων, όπως αυτή κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα και στο ενωσιακό δίκαιο.
Μετά την έκδοση της απόφασης ανοίγει ο δρόμος για την έξοδο σε σύνταξη σε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι ενώ είχαν 25ετία το 2010 και ανήλικο τέκνο δεν μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν. Για τη συμπλήρωση 25ετίας προσμετράται χρόνος στρατού και χρόνος τέκνων με αναγνώριση.
Μετά την έκδοση της απόφασης και σύμφωνα με το σκεπτικό της, αν υπάρξει σχετική νομοθετική ρύθμιση, τα όρια ηλικίας αναπροσαρμόζονται ως εξής:

Πατέρες με ανήλικο το 2010:

-Αντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι πριν από τις 13/8/1965, συνταξιοδοτούνται άμεσα.

-Αντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1965, μετά τις 13/8, συνταξιοδοτούνται στα 55 έτη.

-Αντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1966, συνταξιοδοτούνται στα 56 έτη και 9 μήνες.

-Αντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1967, συνταξιοδοτούνται στα 58 έτη και 5 μήνες.

-Αντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1968, συνταξιοδοτούνται στα 60 έτη και 2 μήνες.

-Αντρες με 25ετία το 2010, γεννημένοι το 1969, συνταξιοδοτούνται στα 61 έτη και 10 μήνες.