Π.Ο.Σ.Υ.Π.: ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                          Π.Ο.Σ.Υ.Π.

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ.- FAX: 210 – 344 3776 email: posyp@minedu.gov.gr

 

                                                                              Μαρούσι  19 Μαΐου  2020

Αρ. Πρωτ.: 23

 

Προς:   – Υπουργό Παιδείας

Νίκη Κεραμέως

–  Υφυπουργό Παιδείας

Σοφία Ζαχαράκη

Κοιν.:   –  Υπουργό ΥΠΕΣ , κο Τ. Θεοδωρικάκο

Γ. Γραμματέα ΥΠΕΣ, κα Β. Χαραλαμπογιάννη

Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ, κα Α. Γκίκα

ΑΔΕΔΥ

Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου   Δυναμικού

Περιφερειακών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Ανθρώπινου  Δυναμικού Γενικής

Γραμματείας  Υπουργείου

Μέλη μας

 

ΑΜΕΣΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Kυρία Υπουργέ,

Κυρία Υφυπουργέ,

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαζί σας, για να καταγγείλει το διαχρονικό φαινόμενο  που λαμβάνει χώρα στο Υπουργείο μας και ειδικά στις Περιφερειακές του Υπηρεσίες, της  μη εφαρμογής  των διατάξεων του εκάστοτε Νόμου για τον ορισμό και τη τοποθέτηση Προϊσταμένων,  κατόπιν επιλογής.

Σας ενημερώνουμε ότι η τελευταία επιλογή των 13 Διοικητικών Διευθυντών  μας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις  έγινε το 2011 (με τις διατάξεις του Ν. 3839/2010), έκτοτε έχουμε τοποθετήσεις ή αναπληρώσεις, χωρίς καμία νέα προκήρυξη!

Επίσης, η τελευταία επιλογή Προϊσταμένων Τμημάτων στις Περιφερειακές μας Υπηρεσίες (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και ΠΔΕ, πλην της Αττικής) έγινε το 2015, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.3839/2010, δηλαδή 5 χρόνια αργότερα από όλο το Δημόσιο και έπειτα από σωρεία εγγράφων και καταγγελιών μας.

Με τη δημοσίευση του Οργανισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΠΔ18/13-02-2018) και σύμφωνα με το Ν.4492/2017, άρθρο 18, τοποθετήθηκαν οι μεταβατικοί Προϊστάμενοι των  Διευθύνσεων και των  Τμημάτων, μέχρι την τοποθέτηση των νέων Προϊσταμένων, κατόπιν επιλογής τους με τις διατάξεις του Ν.4369/2016.

Έχουμε ήδη μπει στον 3ο χρόνο και το Υπουργείο μας ακόμη δεν έχει εκδώσει προκήρυξη για την επιλογή των 13 Διοικητικών Διευθυντών στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε μετά την τοποθέτηση τους  να προχωρήσουμε και στο επόμενο στάδιο της επιλογής των Προϊσταμένων Τμημάτων!

Ακόμη και αυτήν την  προκήρυξη που εκδόθηκε στις 15/02/2019 για τους Διευθυντές της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις αλλαγές που επιφέρατε στον  Οργανισμό του Υπουργείου,  με τα ΠΔ81/09-07-2019 & ΠΔ84/17-07-2019, την καταστήσατε ανενεργή!

  • Επειδή η συγκρότηση του νέου Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων(Σ.Ε.Π.) στο ΥΠΑΙΘ έγινε στις 19/12/2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4622/07-08-2019, άρθρο 113, και επομένως υπάρχει  ενεργό Συμβούλιο,
  • Επειδή το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων κάθε επιπέδου τροποποιήθηκε σύμφωνα με την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης σας, με τις διατάξεις του Ν. 4674/11-03-2020,
  • Επειδή πάλι με τις διατάξεις του Ν. 4674/11-03-2020, άρθρο 45, παρ. 7, δίνεται η δυνατότητα να συνεχιστεί η επιλογή Προϊσταμένων Διεύθυνσης στα Υπουργεία, που είχε  διακοπεί με την έκδοση του ΠΔ84/2019, όπως στην Κεντρική Υπηρεσία,

Σας καλούμε  να προβείτε άμεσα αφενός στην έκδοση των σχετικών Αποφάσεων –Προκηρύξεων για  την πλήρωση των  θέσεων Διοικητικών Διευθυντών στις 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4369/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αφετέρου  να ενεργοποιήσετε ξανά την προκήρυξη για την Κεντρική Υπηρεσία!

 

Ο ευτελισμός των διοικητικών διαδικασιών που συμβαίνει διαχρονικά στο Υπουργείο μας, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την επιλογή της νέας Υπηρεσιακής Γραμματέως που έγινε από τον ΑΣΕΠ στις 26/02/2020 και μετά από 3 μήνες  ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί και αναλάβει τα καθήκοντα της ή την κένωση της θέσης του Γ. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  που εδώ και 3 μήνες δεν έχει προκηρυχθεί, ενώ ο νόμος προβλέπει προκήρυξη της εντός 15 ημερών, πρέπει να λάβει οριστικό τέλος!

 

Κάθε κωλυσιεργία από εδώ και πέρα θα φανερώνει μόνο σκοπιμότητα!

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                       Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                                                   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΓΚΑΣ