20-05-20 Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης στην τηλεδιάσκεψη των  Υπουργών Νεολαίας EYCS

rsz 19 05 20

20-05-20 Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης στην τηλεδιάσκεψη των  Υπουργών Νεολαίας EYCS

 Στην τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Νεολαίας EYCS των κρατών μελών της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2020, συμμετείχε εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης κ. Γεώργιος Βούτσινος.

 Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19 στους νέους και τις οργανώσεις τους.  Συγκεκριμένα, η συζήτηση επικεντρώθηκε στη μειωμένη κινητικότητα, τη μείωση της συμμετοχής των νέων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την περιορισμένη πρόσβαση σε διαφορετικές υπηρεσίες και ευκαιρίες απασχόλησης, την ανάγκη για αυξημένη χρήση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και τις προκλήσεις κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων του Erasmus+ και του ευρωπαϊκού σώματος αλληλεγγύης.

 Ο Γενικός Γραμματέας παρουσίασε αρχικά τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Κυβέρνηση θωράκισε αποτελεσματικά τη χώρα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία, παρουσίασε τις άμεσες ενέργειες της Κυβέρνησης για τον ταχύ ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας σε όλα τα επίπεδα, την ισότιμη πρόσβαση των νέων σε ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία, την αναγκαιότητα εξασφάλισης των θέσεων εργασίας, τη συμμετοχή των νέων στη λήψη αποφάσεων, ενώ επεσήμανε την αλληλέγγυα στάση που επιδεικνύουν απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. 

Source: Υπουργείο Παιδείας