30-04-2020 Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020

υποψηφιοι εξετάσεων

30-04-2020 Πρόγραμμα πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2020

Το πρόγραμμα σε μορφή word 

Source: Υπουργείο Παιδείας