Ψηφιακές δομές του Υπουργείου Παιδείας για e-learning

υφιστάμενες ψηφιακές δομές του Υπουργείου:

-Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (Ε-Books): http://ebooks.edu.gr/new/

-Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό (Φωτόδεντρο) : http://photodentro.edu.gr/

-Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια (Πλατφόρμα «Αίσωπος») είναι ήδη οργανωμένα ανά βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ), μάθημα και ενότητες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από μαθητές
και εκπαιδευτικούς: http://aesop.iep.edu.gr/

-Ψηφιακό Σχολείο: https://dschool.edu.gr/

-Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Βοηθήματα για την προετοιμασία των Πανελληνίως εξεταζόμενων μαθημάτων (αναγκαία
επικαιροποίηση με ευθύνη εκπαιδευτικού) : http://www.study4exams.gr/

-Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές και εκπαιδευτικούς
https://e-me.edu.gr/

Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη (πρώην e-yliko)
http://edu-gate.minedu.gov.gr/

-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
http://www.iep.edu.gr/

-Εκπαιδευτική Τηλεόραση
http://www.edutv.gr/

-Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες
http://www.epset.gr/

-ΕΟΠΠΕΠ
https://www.eoppep.gr/

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
http://www.edulll.gr/

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης
http://www.epimorfosi.edu.gr/

ΕΚΤ
https://epublishing.ekt.gr/

Υπηρεσίες ΠΣΔ
Τηλεκπαίδευση (Moodle)
http://e-learning.sch.gr/

Συνεργατικά Έγγραφα
https://grafis.sch.gr/

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
http://mmpres.sch.gr/

Video On Demand
https://video.sch.gr/

Καλοδήμος Δημήτρης