19-03-20 «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

04 02 16 smeae 400px

19-03-20 «Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

Το έγγραφο σε μορφή pdf 

Source: Υπουργείο Παιδείας