Μαζική ενημέρωση email κηδεμόνων

Στο myschool υλοποιήθηκε νέα λειτουργικότητα που αφορά στην Μαζική ενημέρωση email κηδεμόνων.

Η νέα λειτουργικότητα βρίσκεται στην καρτέλα Μαθητές -> Άλλες λειτουργίες -> Μαζική ενημέρωση email κηδεμόνων και αφορά στο email του 1ου κηδεμόνα.

Για να είναι το πεδίο ενεργοποιημένο ώστε να μπορείτε να καταχωρίσετε email, θα πρέπει να έχετε ορίσει κηδεμόνα.

Με εκτίμηση,

Ομάδα Υποστήριξης myschool