ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ & ΕΠΟΠΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΠπ στη Φθιώτιδα

 Προβολή αρχείου

Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβάσεις υποστήριξης Πιστοποίησης μαθητών Γ΄ τάξης Γυμνασίου για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής ΚΠπ, σχολικό έτος 2019-2020»

 Προβολή αρχείου

Νόμος 4653

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Κ.Π.Π.)
Άρθρο 28
Θέσπιση – Δικαίωμα συμμετοχής

Άρθρο 29
Εξετάσεις –Εξεταστικά κέντρα

Άρθρο 30
Συλλογικά όργανα εξετάσεων

Άρθρο 31
Αποζημιώσεις

Άρθρο 32
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

Για τον Επόπτη Τμημάτων Υποστήριξης ορίζεται αμοιβή εκατό (100) ευρώ μηνιαίως.