Μητρώα Αρρένων Δήμου Λαμιέων για το έτος 2004

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες των εγγεγραμμένων στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Λαμιέων έτους 2004, να  υποβάλλουν στο  Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου Λαμιέων, μέχρι 13/03/2020,  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με τα παρακάτω στοιχεία:

  1. Την ακριβή διεύθυνση κατοικίας τους
  2. Το επάγγελμα του τέκνου (π.χ. μαθητής Λυκείου)
  3. Την τάξη από την οποία αποφοίτησε το τέκνο
  4. Τηλέφωνο επικοινωνίας

ώστε να καταρτιστούν οι Στρατολογικοί πίνακες οι οποίοι περιλαμβάνουν τους γεννηθέντες το έτος 2004, που είναι υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν το έτος 2022 στα στρατολογικά γραφεία στρατεύσιμων Κλάσεως 2025, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 2119/1993.

Η Υπεύθυνη Δήλωση  είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του δήμου www.lamia.gr ή μπορούν να την προμηθευτούν από το γραφείο δημοτολογίου (ΙΣ 4).

Ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει νε έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο  Αντ/ρχος Δ/κών Υπηρεσιών

anakoinosi.docx

ypeythini_dilosi_1.do