Αντικατάσταση μελών του Α ́ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας,αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προβολή αρχείου