Τα βραβεία της Ακαδημίας Αθηνών 2019

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 – ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ  ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ  19ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΜΕΝΩΝ

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Αργυρό Μετάλλιο στον ομότιμο καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Δημήτριο Λουκόπουλο, σε αναγνώριση της πολυετούς και πολυσχιδούς προσφοράς του στον κλάδο της έρευνας επί της αιματολογίας, της διδασκαλίας και της οργάνωσης των κλινικών και εργαστηρίων όπου υπηρέτησε.
 2. Βραβείο Αικατερίνης Κέπετζη, εις μνήμην του συζύγου της ιατρού Νικολάου Κέπετζη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στον πρώτο αριστεύσαντα πτυχιούχο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, κ.  Ιωάννη Μπέλλο (βαθμός πτυχίου: 9, 61).
 3. Βραβείο Κωνσταντίνου Κτενά, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Ευθυμίας Μερτσάρη, για εργασία με την οποία προωθείται η γεωλογική γνώση του ελληνικού χώρου στον κ. Μιχαήλ Στύλλα  για την εργασία του «Lateglacial and Holocene history of the northeast Mediterranean mountain glaciersNew insights from in situproduced  36Clbased cosmic ray exposure dating of paleoglacier deposits on Mount Olympus, Greece». (Quaternary Science Reviews 193 (2018) 244-265)
  (Η ιστορία και εξέλιξη των αλπικών παγετώνων της βορειοανατολικής Μεσογείου κατά το ανώτερο Πλειστόκαινο και το Ολόκαινο. Νέα δεδομένα χρονολογήσεων κοσμογονικών ισοτόπων χλωρίου (36Cl),των   παγετωδών αποθέσεων του όρους Όλυμπος).
 4. Βραβείο Νικολάου Κ. Αρτεμιάδη, αθλοθετούμενο από τη σύζυγό του Ζαφειρία Ν. Αρτεμιάδη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστεύσαντα πτυχιούχο του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018, ο οποίος θα έχει επίσης αριστεύσει στο μάθημα της Μαθηματικής Ανάλυσης, στον κ. Αλέξανδρο Καυκά  (βαθμός πτυχίου: 9,39, βαθμός στη Μαθηματική Ανάλυση: 10)
 5. Δύο (2)  βραβεία Δημητρίου Ν. Λαμπαδαρίουμε χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ το καθένα, για τους ικανότερους στο μάθημα της Γεωδαισίας, αποφοίτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής, ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018 στους  α) κ. Άγγελο Αϊβαλιώτη, απόφοιτο της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ (βαθμός στη Γεωδαισία: 9,67, βαθμός Διπλώματος: 9,62) και β) κυρία Αικατερίνη Γυφτέα, απόφοιτο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (βαθμός στη Γεωδαισία: 10, βαθμός Διπλώματος: 7,80).
 6. Βραβείο Ακαδημαϊκού Π.Σ. Θεοχάρη, αθλοθετούμενο από το Ίδρυμα Περικλή Σ. Θεοχάρη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, για εργασία στον τομέα της Μηχανικής (Θραύση, Πειραματική Αντοχή Υλικών, Πολυμερή), στους κ.κ. Θεοφάνη Αμπατζίδη και Δημήτρη Χρονόπουλο  για την εργασία τους «Band Gap Behaviour of Optimal One-Dimensional Composite Structures with an Additive Manufactured Stiffener» (Composites, Part B, Vol. 153 (2018) pp. 26-35).
  (Band gap συμπεριφορά βέλτιστων μονοδιάστατων σύνθετων δομών με ενισχυτικό πρόσθετο τρισδιάστατης εκτύπωσης).
 7. Βραβείο της Οικογενείας Λουκά Μούσουλου, εις μνήμην του ακαδημαϊκού Λ. Μούσουλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Χειρουργικής του καρκίνου, με θέμα «Μοριακή και γενετική συμμετοχή στην καρκινογένεση», στους  κ.κ.  Μιχάλη Καραμούζη και Αθανάσιο Παπαβασιλείου  για την εργασία τους «HER-3 targeting alters the dimerization pattern of ErB protein family members in breast carcinomas» (Oncotarget, Vol. 7, No.5, 2015).
  (Η στόχευση του υποδοχέα του επιδερμικού αναπτυξιακού παράγοντα 3 (HER3)αλλάζει το προφίλ διμερισμού των υποδοχέων του επιδερμικού αναπτυξιακού παράγοντα σε καρκινώματα του μαστού).
 8. Βραβείο Αχιλλέως και Αικατερίνης Διονυσοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για  εργασία με θέμα από την έρευνα για την καταπολέμηση του καρκίνου, στον κ. Θεόδωρο Γιαβρίδη για την εργασία του «CAR T cellinduced cytokine release syndrome is mediated by macrophages and abated by IL-1 blockade» (Nature Medicine, Vol.24, June 2018, 731-738).
  (Το σύνδρομο υπερέκκρισης κυττοκινών επαγόμενο από κύτταρα CART διαμεσολαβείται από τα μακροφάγα και καταστέλλεται με την αναστολή της σήμανσης της ιντερλευκίνης 1).
 9. Βραβείο Δημητρίου Παπαδημητρίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία με θέμα από τη χειρουργική της ουρολογίας, στον κ. Διονύσιο Μητρόπουλο για την εργασία του «Validation of the ClavienDindo grading system in Urology by the European Association of Urology Guidelines ad hoc panel» (European Urology Focus 4 (2018) 608-613).
  (Επικύρωση του συστήματος βαθμονόμησης των Clavien-Dindo στις ουρολογικές επεμβάσεις από την ad hoc επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας).
 10. Βραβείο Βασιλικής χήρας Γερασίμου Νοταρά, εις μνήμην Ι. Δεμερτζή, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για επιστημονική εργασία επί της θεραπείας του καρκίνου ή επί της θεραπείας των παθήσεων της καρδιάς, στον κ. Δημοσθένη Κατρίτση για την εργασία του «Left Septal Slow Pathway Ablation for Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia» (Circ Arrhythm Electrophysiol. 2018; 11:e005907).
  (Kατάλυση της βραδείας οδού  εκ του αριστερού διαφράγματος για την κολποκοιλιακή κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου).
 11. Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για εργασία επί θέματος Θεωρητικής Φυσικής, στον κ. Γεώργιο Λιναρδόπουλο για την εργασία του «Scalar onepoint functions and matrix product states of AdS/dCFT» (Physics Letters B 781 (2018) 238-243).
  (Βαθμωτές συναρτήσεις ενός σημείου και καταστάσεις γινομένου πινάκων στην αντιστοιχία AdS/dCFT).
 12. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό ἐπαθλο 3.000 ευρώ, για επιστημονική εργασία που αφορά σε κλάδο της Χημείας, στην κυρία Αικατερίνη Αϋφαντή  για την εργασία της «Si micropyramid patterned anodes that can suppress fracture and solid electrolyte interface formation during electrochemical cycling» (Journal of Power Sources 329 (2016) 372-378).
  (Si με μικροπυραμίδες ως άνοδοι για την καταστολή θραύσης και σχηματισμού στερεού ηλεκτρολύτη κατά τον ηλεκτροχημικό κύκλο)
 13. Βραβείο  Χίλδεγαρδ χήρας Λεωνίδα Ζέρβα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για ερευνητική εργασία στον κλάδο της Οργανικής Χημείας,  στον κ. Μιχάλη Καλλιτσάκη  για την εργασία του «A copperbenzotriazolebased coordination polymer catalyzes the efficient onepot synthesis of (N’-substituted) – hydrazo-4-aryl-1,4-dihydropyridines from azines»  (Adv. Synth. Catal. 2017, 359, 138-145).
  (Σύνθεση ενός σταδίου (Ν’-υποκατεστημένων)-υδραζο-4-αρυλο-1,4-διυδροπυριδινών από αζίνες καταλυόμενη από το πολυμερές ένταξης βασιζόμενο σε χαλκό και βενζοτριαζόλιο).
 14. Βραβείο Ευτυχίας Ευταξιοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στη μνήμη του Αντιπλοιάρχου Κων. Ν. Ευταξιοπούλου, για μελέτη που αφορά στο Ναυτικό ή στη θάλασσα γενικότερα, στον κ. Ιωάννη Παλούμπη για το βιβλίο του «Ελλήνων Πλόες. Η Πορεία της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας δια μέσου των Αιώνων./ Seafaring of the Hellenes. The Course of the Hellenic Merchant Marine through the Centuries»  (Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος, Πειραιάς, 2017/ Hellenic Maritime Museum, Piraeus 2017).
 15. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ, κυρία Νίκη  Ευελπίδου για το αξιολογότατο βιβλίο της στον τομέα των γεωλογικών επιστημών με τίτλο: «Μεταβολές θαλάσσιας στάθμης» (Εκδόσεις  Da Vinci, 2019).
 16. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Κώστα Μαυρίκη, μόνιμο κάτοικο Αλοννήσου, για την ανεκτίμητη προσφορά του στη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιωτικού συμπλέγματος των Βορείων Σποράδων μέσω συλλογής στοιχείων από τις ενάλιες καταδύσεις του σε ναυάγια πλοίων, την έκδοση βιβλίων και την ίδρυση Μουσείου.
 17. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον ιατρό κ. Αθανάσιο Δρίτσα, Αναπληρωτή Διευθυντή του Τομέα Καρδιολογίας του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου Αθηνών για την εφαρμογή πρωτοποριακής μεθόδου με μέσο την μουσική, στην αποθεραπεία βαρέως ασθενούντων με καρδιολογικά προβλήματα.
 18. Έπαινος στους κ. Βασίλειο Νικόλτσιο και κυρία Αναστασία Χαδιά για το βιβλίο τους «Ρούπελ, το οχυρό της αντίστασης, της αξιοπρέπειας, του ηρωισμού/Roupel, the Fort that symbolizes Resistance, Dignity and Heroism»(Θεσσαλονίκη 2017, Εκδόσεις Λόγος & Εικόνα/Thessaloniki 2017, Publications Logos & Ikona).

 

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

 1. Χρυσό Μετάλλιο στην Εταιρεία Βυζαντινών Σπουδών (1918) με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 100 χρόνων από την ίδρυσή της και για το σύνολο της προσφοράς της στην έρευνα και την μελέτη της βυζαντινής γραμματείας, του βυζαντινού βίου και πολιτισμού.
 2. Αργυρό Μετάλλιο στον γλύπτη κ. Θεόδωρο Παπαγιάννη σε αναγνώριση της συνολικής του προσφοράς στην τέχνη με αποκορύφωμα την ίδρυση και λειτουργία του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» στο Ελληνικό Ιωαννίνων του Δήμου Β. Τζουμέρκων,  το 2009.
 3. Αργυρό Μετάλλιο στο Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας (1998) υπό την διεύθυνση του κ. Μόσχου Μορφακίδη-Φυλακτού, για την συμβολή του στην προαγωγή των βυζαντινών και νεοελληνικών μελετών στην Ισπανία.
 4. Βραβείο Λάμπρου Πορφύρα, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για Έλληνα λυρικό ποιητή, στην κυρία Χαρά Θλιβέρη για τη συλλογή της «Αντίθετη Όραση» (Εκδόσεις Μελάνι, 2017).
 5. Βραβείο Αικατερίνης Σταθοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για μια εκ των καλυτέρων ποιητικών συλλογών της τελευταίας τριετίας, στον κ. Σπύρο Κοκκινάκη για τη συλλογή του «Λυκόφως Ορίων» (Εκδόσεις Ηριδανός, 2019).
 6. Βραβείο Ελένης Τιμ. Μυκονίου, εις μνήμην των γονέων της Ανδρομέδας και Τιμολέοντος Μυκονίου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε αριστούχο διπλωματούχο πιανίστα,  στον κ. Στάθη Χωματσά.
 7. Βραβείο Ελένης και Πάνου Ψημένου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για έργο αναφερόμενο στη Νεοελληνική Ιστορία ή Φιλολογία από το 1669 μέχρι σήμερα,  στην κυρία Κούλα Κασιμάτη για την τριλογία «Σμύρνη: Τα Μείζονα Κύθηρα. Οι Κυθήριοι στην Ιωνία (18ος -20ός αιώνας)», «Κυθήριοι στη Ρουμανία (Βραΐλα) και την Κωνσταντινούπολη (18ος -20ός αιώνας)», «Η Αλεξάνδρεια των Κυθηρίων (18ος -20ός αιώνας)» [Εταιρεία Κυθηραϊκών Μελετών 23, 27 και 28, Εκδόσεις Gutenberg].
 8. Λυκούργειο Βραβείο, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, από τα έσοδα της δωρεάς Παναγιώτη Γραμματικάκη, για μελέτη με θέμα από την Ιστορία του ελληνικού έθνους από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τη σύγχρονη εποχή, στους κ.κ. Γιώργο Πουλημένο και Αχιλλέα Χατζηκωνσταντίνου για το δίτομο έργο τους «Η Προκυμαία της Σμύρνης. Ανιχνεύοντας ένα σύμβολο προόδου και μεγαλείου. Οικιστικό και Κοσμικό Τμήμα, Α΄ Τόμος. Εμπορικό και Διοικητικό Τμήμα, Β΄ Τόμος»  (Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, 2018).
 9. Βραβείο του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, στον κ. Χρήστο Παπαρίζο  για την ανέκδοτη συλλογή του «Αρχαίες και βυζαντινές λέξεις στο γλωσσικό ιδίωμα του Γράμμου».
 10. Βραβείο Γεωργίου Π. Οικονόμου, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, για μελέτη αναφερόμενη σε θέματα αρχαιολογικά ή ιστορικά της Μακεδονίας, στον κ. Βαγγέλη Νικόπουλο για το έργο του «Γρεβενά 1912-1940. Φωτογραφικά ντοκουμέντα και τεκμήρια» (Θεσσαλονίκη, 2018).
 11. Βραβείο Δημητρίου και Μαίης Μαραγκοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, για ανασκαφικό έργο μεγάλης σημασίας, από απόψεως ευρημάτων, οίκοθεν, στον επίτιμο Διευθυντή Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Α. κ. Παύλο Χρυσοστόμου για το σημαντικότατο έργο του «Οι Μακεδονικοί Τάφοι του Αρχοντικού και της Πέλλας ΙΙ» (Θεσσαλονίκη 2019).
 12. Βραβείο Δημητρίου και Μαίης Μαραγκοπούλου, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ, για μελέτη αρχαιολογικού περιεχομένου με θέμα από την κλασσική ή ελληνιστική περίοδο στον κ. Κώστα Ζάμπα για την εργασία του «More light in the tunnel of Eupalinos» (Athenische Mitteilungen, Sonderdruck, band 131/132 – 2016/2017).
 13. Βραβείο Δημητρίου Σταμ. Παπαδημητρίου, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για μελέτη λαογραφικού– και κατά προτίμηση – μουσικολογικού περιεχομένου, στους κ.κ. Διονύση Π. Αρκαδιανό και Μαρίνο Δ. Γιαννούλη, για το βιβλίο τους «Δημοτικά τραγούδια και χοροί των χωριών της Ζακύνθου. Λαογραφική έρευνα» (Αθήνα, 2018).
 14. Βραβείο Ανδρέα Πετροπούλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για μελέτη αναφερόμενη στην Ελληνική Επανάσταση του 1821 ή την προετοιμασία αυτής, στον κ. Γιάννη Κόκκωνα για το βιβλίο του «Έγρεο, φίλα μάτερ. Προσωποποιήσεις της Ελλάδας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας» (Εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα, 2018).
 15. Βραβείο της Ακαδημίας,  άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως,  στον  ομότιμο καθηγητή  του  Ε.Μ.Π    κ. Θεοδόσιο Τάσιο, για το εξαίρετο βιβλίο του “On Technology In Ancient Greece,’’ (Eκδόσεις Αγγελάκη,  Aθήνα 2018).
 16. Βραβείο της Ακαδημίας,  άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως,  στον καθηγητή κ. Βαγγέλη Καραμανωλάκη για το βιβλίο του «Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων στον 20ό  αι. και η καταστροφή τους» (Εκδόσεις Θεμέλιο, Ιστορική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019).
 17. Βραβείο της Ακαδημίας,  άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως,  με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος για την έκδοση του τόμου «Corpus Inscriptionum Judaicarum Graeciae» [Σύνταγμα Ιουδαϊκών και Εβραϊκών Επιγραφών από την Ηπειρωτική και Νησιωτική Ελλάδα (τέλη 4ου αι. π.κ.ε./π.Χ. – 15ος αιώνας)] (Αθήνα 2018) μέσα από τις σελίδες του οποίου προάγεται η γνώση της αρχαίας, μεσαιωνικής και νεότερης ιστορίας της Ελλάδος.
 18. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην συγγραφέα-ιστορικό κυρία Λύντια Τρίχα για την μονογραφία της «Σπυρίδων. Ο άλλος Τρικούπης. 1788-1873» (Εκδόσεις Πόλις, 2019).

 

ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 1. Βραβείο Νικολάου Καρόλου, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, απονεμόμενο σε πρόσωπο ή ομάδα για δράση κοινωνικής αρετής και ευποιίας που προήγαγε την κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα  στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (1937) για τις υπηρεσίες που προσφέρει επί ογδόντα δύο συναπτά έτη, σε κωφά και βαρήκοα άτομα μέσω εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, λειτουργίας ειδικών υπηρεσιών διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης, καθώς και μέσω της παροχής προγραμμάτων συμβουλευτικής-ψυχολογικής υποστήριξης και επαγγελματικής κατάρτισης και αποκατάστασης των ατόμων αυτών.
 2. Βραβείο Μιχαήλ Ν. Κοκολογιάννη, στη μνήμη της αδελφής του Έρσης, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για μελέτη με θέμα από τη διδασκαλία της Φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση, στον κ. Νικόλαο Τουμαρά για την ανέκδοτη μελέτη του «Η Φιλοσοφία στη Μέση Εκπαίδευση – Συγκριτική εξέταση και αξιολόγηση της διδασκαλίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
 3. Δύο Βραβεία Κωνσταντίνου Κριεζή, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ έκαστο, απονεμόμενο σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε ακριτικές περιοχές της χώρας, για τον ζήλο και τον εθνωφελή τρόπο με τον οποίο εκτελούν τα καθήκοντά τους όσον αφορά τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας, στις κυρίες Χρυσή Ντόγκα, νηπιαγωγό του 14ου  Νηπιαγωγείου Κομοτηνής και Αγαπία Σερετούδη, δασκάλα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σουφλίου.
 4. Βραβείο Ιωάννη – Ίωνος Τσατσαρώνη, με χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ, για μελέτη στο Δημόσιο Δίκαιο (περιλαμβανομένου και του Δημοσίου Διεθνούς) στην κυρία Αικατερίνη Σαββαΐδου για τη μονογραφία της «Δημοσιονομική Διαφάνεια. Πρωτοβουλίες, πρότυπα και κώδικες. Εργαλεία αξιολόγησης της δημοσιονομικής διαχείρισης. Δημοσιονομικοί κανόνες και θεσμοί│Ελληνική δημοσιονομική μεταρρύθμιση» (Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2017).
 5. Βραβείο Γεωργίου Θ. Φωτεινού, με χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, για μελέτη με θέμα «Η διεθνής ευθύνη των Διεθνών Οργανισμών» στον κ. Νικόλαο Βούλγαρη για τη μελέτη του «Allocating International Responsibility Between Member States and International Organisations» (Ο επιμερισμός της διεθνούς ευθύνης μεταξύ κρατών μελών και διεθνών οργανισμών)
 6. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στην Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου (1949), για την συμβολή της στη σπουδή, κωδικοποίηση και ανάπτυξη του επιστημονικού κλάδου του Ποινικού Δικαίου στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, δραστηριότητα η οποία την ανέδειξε κατά την εβδομηντάχρονη πορεία της σε οιονεί θεματοφύλακα του ελληνικού ποινικού δόγματος.
 7. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Φοίβο Αθανασίου για το βιβλίο του «Κρίση δημόσιου χρέους και τραπεζικό σύστημα στη ζώνη του ευρώ: εξάλειψη του φαύλου κύκλου στη σχέση μεταξύ κράτους και τραπεζών» (Εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2019), το οποίο αποτελεί ουσιαστική συμβολή στη συστηματική έρευνα και ανάλυση σημαντικών νομικών και θεσμικών θεμάτων σχετικά με τη σχέση δημόσιου χρέους και τραπεζικού συστήματος στη ζώνη του ευρώ, καθώς και στην αξιολόγηση προτάσεων για τον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί θα μπορέσουν να εμποδίσουν ή περιορίσουν την αμφίδρομη μετάδοση των κρίσεων μεταξύ κράτους και τραπεζών.
 8. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον Καπετάν Παναγιώτη Τσάκο για τη μεγάλη κοινωνική προσφορά του και τη σταθερή και ουσιώδη συμβολή του στην προαγωγή και ανάπτυξη της ναυτικής παιδείας στη χώρα μας και ιδίως για την πρόσφατη ίδρυση, εξόδοις του,  ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού επαγγελματικού Λυκείου Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης στη γενέτειρά του Χίο με την επωνυμία «Τσάκος Ελληνικά Εκπαιδευτήρια Ναυτικών Σπουδών» (Tsakos Enhanced Education Nautical School).
 9. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Παύλο Καράγιωργα για την πολύχρονη προσφορά του και τη συνεχή του μέριμνα προς τους ανήλικους κρατούμενους του καταστήματος κράτησης Κορίνθου, προκειμένου να επανενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, διδάσκοντάς τους θέατρο και σκηνοθετώντας τους σε παραστάσεις αξιόλογου ρεπερτορίου που παρουσιάζονται εντός αλλά και εκτός των φυλακών.
 10. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Παναγιώτη Πασχαλάκη, ιδρυτή και Πρόεδρο του Σωματείου – Μη Κυβερνητικού Οργανισμού SAFE WATER SPORTS, για την προσφορά του ιδίου και του οργανισμού, τον οποίον αυτός συνέστησε, προς τους φορείς του Δημοσίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σχολεία, με σκοπό τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας ως προς τα θαλάσσια σπορ, την πρόληψη ατυχημάτων πνιγμού και γενικά την ασφάλεια των λουομένων στις ελληνικές ακτές.
 11. Βραβείο της Ακαδημίας, μετά θάνατον, στη Βασιλική Καραβάκου π. Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για την εν γένει προσφορά της στην παιδεία και την εκπαίδευση, για τη συμβολή της στην ανάδειξη της φιλοσοφίας της εκπαιδεύσεως ως εξειδικευμένου επιστημονικού κλάδου και για τις πρωτοβουλίες που συστηματικά ελάμβανε ώστε η νεολαία να συμμετέχει στους σύγχρονους φιλοσοφικούς προβληματισμούς.
 12. Βραβείο της Ακαδημίας, άνευ αντιστοίχου προκηρύξεως, στον κ. Παναγιώτη Γκλαβίνη για τη μονογραφία του «Μηχανισμοί Αναδιάταξης Ισχύος στο Διεθνές Οικονομικό Σύστημα» (Εκδόσεις Παπαζήση), η οποία αποτελεί σημαντική συμβολή στην πολιτικο-οικονομική αξιολόγηση της ισχύος των κρατών στο πλαίσιο του διεθνούς οικονομικού συστήματος, με αναφορές και σε νομικά ζητήματα.   
 13. Έπαινος στις κυρίες Σουλτάνα Ανδρεάδου, Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Μαραθόκαμπου Σάμου, και Μαριάνθη Αρβανιτίδου, Δασκάλα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής, για την πολλαπλή εκπαιδευτική και κοινωνική τους δράση στις ευαίσθητες αυτές περιοχές της χώρας μας.