Τοποθέτηση σε κενούμενη θέση Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της Δ.Δ.Ε. Φθιώτιδας

Προβολή αρχείου

Τοποθετούμε τον εκπαιδευτικό Μεγαλιό Παναγιώτη, κλ. ΠΕ86 και Α.Μ. 190902, ως Διευθυντή στο 2ο ΕΠΑΛ Λαμίας με οργανική θέση στο εν λόγω σχολείο, για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας που λήγει στις 31-07-2020 και μέχρι την ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών.