Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO)

Η Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (Έρευνα HBSC/WHO) έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μια έγκυρη πηγή πληροφοριών για τα θέματα της εφηβείας η οποία προσφέρει πολύτιμες κατευθύνσεις στον τομέα της πρόληψης σε επαγγελματίες, πολιτικούς, γονείς, ενώ βοηθά να κατανοηθούν καλύτερα οι αλλαγές στον τρόπο ζωής των νέων μέσα στο πλαίσιο του συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

Στόχος της έρευνας

Η έρευναHBSC (HealthBehaviourinSchool-agedChildren) μελετά τους σημαντικότερους τομείς της ζωής των εφήβων όπως την οικογένεια, το σχολείο, τις φιλικές σχέσεις, τις ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο. Εξετάζει επίσης τις συνήθειες και συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία όπως, τις συνήθειες διατροφής και σωματικής άσκησης, την παχυσαρκία, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τη βία στο σχολείοκαι τα ατυχήματα.

Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία της έρευνας HBSCστην Ελλάδαβα σίζεται στο πρωτόκολλο της πανευρωπαϊκής έρευνας HBSC(http://www.hbsc.org). Στην έρευνα συμμετέχει αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 4.500 μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου ηλικίας 11, 13 και 15 ετών. Το δείγμα των μαθητών είναι πανελλήνιο, αντιπροσωπευτικό και επιλέγεται με πολυσταδιακή στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Η έρευνα πραγματοποιείται με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται μέσω της χορήγησης ανώνυμου ερωτηματολογίου μέσα στη σχολική τάξη. Η συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών στην έρευνα είναι προαιρετική.

Η ερευνητική ομάδα

Άννα Κοκκέβη, Επιστημονικά Υπεύθυνη. Ψυχολόγος, PhD, Ομότιμη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής του ΕΚΠΑ. Υπεύθυνη του Τομέα Ουσιοεξαρτήσεων, Συναφών Ερευνών & Διεθνών Συνεργασιών του ΕΠΙΨΥ. Μέλος του Δ.Σ. του ΕΠΙΨΥ

Τάσος Φωτίου, Κοινωνιολόγος, PhD

Μυρτώ Σταύρου, Κοινωνιολόγος, MSc

Ελευθερία Καναβού, Στατιστικολόγος, MSc

Clive Richardson, Ομότιμος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

Νέα

Υλοποιήθηκε την περίοδο Μαρτίου-Ιουνίου 2018 η Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία-Έρευνα HBSC/WHO 2018, με τη συμμετοχή 3.863 μαθητών από 237 σχολεία της χώρας. Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται σταδιακά από το ΕΠΙΨΥ από το Φθινόπωρο του 2019.

 

Δημοσιοποιημένο υλικό σχετικά με την έρευνα HBSC/WHO

 

2018

Δελτία Τύπου
Τεύχη Αποτελεσμάτων

 

2014

 

2010

 1. Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία
 2. Η οικογένειια των εφήβων
 3. Διατροφή, φυσιική δραστηριιότητα καιι σωματιικό βάρος
  στους εφήβους
 4. Η ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων
 5. Οι έφηβοι και το σχολείο
 6. Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων
 7. Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία στους εφήβους
 8. Χρήση Η/Υ καιι ίντερνετ από τους εφήβους
 9. Έφηβοι και βία
 10. Η παχυσαρκία στους εφήβους
 11. Οι έφηβοι στην Ελλάδα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους
  τους στις χώρες της έρευνας HBSC