Πρόσκληση για συμμετοχή Εκπαιδευτικών στο Διεθνές Συμπόσιο «Πειραματικές Αφηγήσεις» το οποίο διοργανώνει το Εργαστήριο Αφηγηματικής Έρευνας, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ.

sem_pe06_19