Έγκριση κτηριολογικού προγράμματος Γραφειακών Χώρων Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.

Προβολή αρχείου