Ενημερωτικό του αιρετού στο ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή σχετικά με την ηλικιακή κατανομή των μονίμων εκπαιδευτικών

Το ενημερωτικό εδώ

Το 52,5% των Μόνιμων Φιλολόγων έχει ηλικίες από 51-59 ετών. Σχεδόν 1 στους 4 έχει ηλικία 51-53 ετών. Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 867 ΠΕ02 δηλαδή ποσοστό 5,4%!

Το 46,5% των Μονίμων Μαθηματικών έχει ηλικίες από 59-65 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 185 ΠΕ03 δηλαδή το 2,8% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 5.057 ΠΕ03 δηλαδή το 77,7% των μονίμων εκπαιδευτικών!

Το 46% των Μόνιμων ΠΕ04 έχει ηλικίες από 56-65 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 246 ΠΕ04 δηλαδή το 3,3% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 5.481 ΠΕ04 δηλαδή το 73,8% των μονίμων εκπαιδευτικών.

Σχεδόν 1 στους 4 ΠΕ86 (Πληροφορική) έχει ηλικίες από 51-56 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 573 ΠΕ86 δηλαδή το 10,9% των μόνιμων εκπαιδευτικών. Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 2.212 ΠΕ86 δηλαδή το 42,1% των μονίμων εκπαιδευτικών!

Το 49% των μονίμων ΠΕ11 έχει ηλικίες από 51-56 ετών! Από 40 ετών και κάτω είναι μόλις 46 ΠΕ11 δηλαδή το 1,05% των μόνιμων εκπαιδευτικών! Αντίθετα από 50 ετών και άνω είναι 3.515 ΠΕ11 δηλαδή το 80,7%των μονίμων εκπαιδευτικών!