Συμπληρωματικές οδηγίες για το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́και Δ ́τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2019-2020

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για το μάθημα της Κοινωνιολογίας της Γ ́ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ ́και Δ ́τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2019-2020
Σχετ.:Το με αρ.πρωτ.εισ.Υ.ΠΑΙ.Θ. 161388/15-10-2019 έγγραφο

gel-odigies-koinonolo-251019

1_koinoniologia_161388
41_koinoniologia_161388
56_koinoniologia_161388
71_koinoniologia_161388