25-10-19 Ανάρτηση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων πρόσληψης Ψυχολόγων & Εναλλακτικής Ενισχυτικής διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2019-2020

αναπληρωτές 3

25-10-19 Ανάρτηση κοινών Υπουργικών Αποφάσεων πρόσληψης Ψυχολόγων & Εναλλακτικής Ενισχυτικής διδασκαλίας στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2019-2020

Δείτε την ΚΥΑ σε μορφή pdf

Δείτε την ΚΥΑ σε μορφή pdf 

 

Source: Υπουργείο Παιδείας