Πρόσληψη 36 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών

Πρόσληψη 36 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019-2020» (ΟΠΣ 5047082) για το διδακτικό έτος 2019-2020\

Προβολή αρχείου