Πλήρωση κενής θέσης Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας

Προβολή αρχείου

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση,κατόπιν επιλογής με απόσπαση για τριετή θητεία, της κενής θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ86 που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας από Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 έως και την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019