Κατανομή μαθητών Γ ημ. ΓΕΛ στις Ομάδες Προσανατολισμού το σχ. έτος 2019-20

τα παρακάτω στοιχεία είναι αφορούν τα ΓΕΛ του Ν. Φθ/δας το σχολικό έτος 2019-2020

Ανθρωπιστικές Σπουδές 349μαθ/ 32%
Θετικές Σπουδές 255μαθ/ 23%
Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής 356μαθ/ 32%
Υγείας   144μαθ/ 13%