Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

«Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών
(Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.)»

Για την επιλογή και τις αρμοδιότητες του/της Y.Σ.Ε.Φ.Ε. των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό
έτος 2019-2020 ισχύει η εγκύκλιος 155869/Δ2/19-09-2018 του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

η εγκύκλιος 155869/Δ2/19-09-2018