ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 2019-2020­ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Πίνακες λειτουργικών κενών διδακτικού έτους 2019-20

Ομάδες Β1,Β2,Β3 : εδώ
Ομάδες Β4,Β5,Β6: εδώ
Ομάδες Β7,Β8,Β9: εδώ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, καθώς και οι αποσπασμένοι από άλλα ΠΥΣΔΕ να αναλάβουν υπηρεσία στη ΔΔΕ Φθιώτιδας (4ος όροφος) τη Δευτέρα 02-09-2019.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
α) οι υπεράριθμοι (εφόσον το επιθυμούν)
β) οι ευρισκόμενοι στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
γ) οι αποσπασμένοι από άλλο ΠΥΣΔΕ
δ) όσοι επιθυμούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ ή αμοιβαία απόσπαση,
να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Πέμπτη 29-08-2019 έως και Δευτέρα 02-09-2019 και ώρα 10:00,
α) αυτοπροσώπως,
β) με FAX (2231352815) ή με email ([email protected]). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231352800 και 2231352840) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες α, β) εδώ

Το έντυπο αίτησης (κατηγορίες γ και δ) εδώ

Επισήμανση:
Παρακαλούνται οι εκπ/κοί που:
1. αιτούνται απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ και δεν υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης, να επισυνάψουν με την αίτησή τους:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
β. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
γ. Βεβαίωση συνυπηρέτησης

2. έχουν αποσπαστεί από άλλο ΠΥΣΔΕ να επισυνάψουν με την αίτησή τους:
α. Πιστοποιητικό εντοπιότητας
β. Βεβαίωση συνυπηρέτησης
γ. εάν είναι σύζυγοι στρατιωτικών να το δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της αίτησης και να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση της στρατιωτικής μονάδας που υπηρετεί ο/η σύζυγος.