Στο 33% των τμημάτων για υποψηφίους Ημ. ΓΕΛ οι βάσεις είναι κάτω από 10.000 μόρια.

pe19_vas1819_123

Δηλαδή 1 στα 3 τμήματα η βάση είναι κάτω από 10.000 μόρια!!!!!!!!!