Εικονικές περιηγήσεις του Διαστήματος απο τη NASA & ESA

Εικονικές περιηγήσεις του Διαστήματος από τη NASA & ESA για παιδιά μέσα από παιχνίδια!
http://www.nasa.gov/audience/forkids/kidsclub/flash/index.html

http://www.esa.int/esaKIDSen/

Επιμέλεια:
Καλοδήμος Δ