Οι επιτυχόντες στο Ν. Φθ/δας ανά σχολείο στις Πανελλαδικές 2019

Για τους επιτυχόντες στο Ν. Φθ/δας ανά σχολείο πατήστε εδώ:
http://ddefth.gr/epitixodes/2019/

Οι επιτυχόντες είναι σε τρεις κατηγορίες :
1]Όσοι έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις τελευταία φορά το 2019 [90%]
2]Όσοι έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις τελευταία φορά το 2018 [6%]
3]Όσοι έδωσαν Πανελλαδικές Εξετάσεις τελευταία φορά το 2017 [4%]

Οι καταστάσεις που θα αναρτηθούν θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα στοιχεία της επιτυχίας του και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.