ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

  1. Πίνακας τοποθέτησης εκπ/κών εδώ
  2. Τελικοί πίνακες οργανικών κενών    εδώ

 Πρόσκληση

 Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους και εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν αίτηση για τοποθέτηση στα κενά των ειδικοτήτων των παραπάνω πινάκων δηλώνοντας κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία και μέχρι είκοσι. Διευκρινίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα παραμείνουν στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε τυχόν εναπομείναντα οργανικά κενά.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Πέμπτη 01-08-2019 έως και Παρασκευή 02-08-2019 και ώρα 15:00,

α) αυτοπροσώπως,

β) με FAX (2231352815) ή με email ([email protected] – σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231352811 ή 2231352800) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο αίτησης  εδώ