ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

1. Πίνακας υπεραρίθμων εκπ/κων εδώ

2. Πίνακας τοποθέτησης υπεραρίθμων εκπ/κων μετά από άρση εδώ

3. Πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά εδώ

Πρόσκληση

Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που:
α) παρέμειναν υπεράριθμοι
β) βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ
γ) επιθυμούν βελτίωση,
να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ και να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία που επιθυμούν (ανεξαρτήτως κενού και μέχρι είκοσι σχολικές μονάδες).

Επισημαίνεται ότι κατατίθενται αιτήσεις ΜΟΝΟ   από τους εκπαιδευτικούς των κλάδων στους  οποίους σημειώνονται  οργανικά κενά .

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τετάρτη 24-07-2019 έως και Τρίτη 30-07-2019 και ώρα 10:00,
α) αυτοπροσώπως,
β) με FAX (2231352815) ή με email ([email protected] – σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231352840 -2231352800) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο αίτησης εδώ