ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

Πίνακες Β:

ΠΙΝ Β1,2,3 160719
ΠΙΝ Β4,5,6 160719
ΠΙΝ Β7,8,9 160719

 Πρόσκληση

 Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία σημειώθηκαν υπεραριθμίες, όπως εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες, να υποβάλλουν δήλωση, εάν επιθυμούν να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι και συγχρόνως να δηλώσουν προτίμηση για άρση υπεραριθμίας στις κενές οργανικές θέσεις των ανωτέρω πινάκων.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τετάρτη 17-07-2019 έως και Δευτέρα 22-07-2019 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ:

α) αυτοπροσώπως,

β) με FAX (2231352815) ή με email ([email protected] σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231352811 και 2231352800) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Σημείωση: Όσοι εκπ/κοί δεν κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης κατά το τρέχον σχ. έτος να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη δήλωση προτίμησης για άρση υπεραριθμίας.

Το έντυπο αίτησης – δήλωσης εδώ

The post ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 appeared first on ΔΔΕ Φθιώτιδας.

Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ