Επιμορφωτική Ημερίδα Καθηγητών κλ. ΠΕ01 του Ν. Φθιώτιδας

ΘEMA: «Επιμορφωτική Ημερίδα Καθηγητών κλ. ΠΕ01 του Ν. Φθιώτιδας» ΣΧΕΤ.  :  α) N. 4547/2018, αρθ. 5 § 3 και 6 [ΦΕΚ  102, τ. Α΄/12-06-2018] β) Υ.Α. 158733/ΓΔ4, αρθ. 3 § 3 (ε΄- ι΄) [ΦΕΚ, 4299, τ. Β΄ / 27-09-2018]   Αγαπητοί  κ. Διευθυντές και αγαπητές κ. Διευθύντριες, αγαπητοί και αγαπητές κ.κ. συνάδελφοι σας γνωρίζω ότι … Read more…
Πηγή: ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ