ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝ Β1 ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΩΝ- ΥΠΕΡ 06-05-19

ΠΙΝ Β2 ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΩΝ- ΥΠΕΡ 06-05-19

ΠΙΝ Β3 ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΩΝ- ΥΠΕΡ 06-05-19

Πρόσκληση

 Καλούνται οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί των σχολείων στα οποία σημειώθηκαν υπεραριθμίες, όπως εμφανίζονται στους ανωτέρω πίνακες, να υποβάλλουν δήλωση, εάν επιθυμούν να κριθούν ως ονομαστικά υπεράριθμοι.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από Τρίτη 07-05-2019 έως και Πέμπτη 09-05-2019 και ώρα 14:00 στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ:

α) αυτοπροσώπως,

β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231352800 και 2231352811) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Το έντυπο της αίτησης