Γνωστοποίηση δημοσίευσης της Ψηφιακής Συλλογής του Αρχείου Καβάφη

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης της Ψηφιακής Συλλογής του Αρχείου Καβάφη
Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 47218/Δ2/27-03-2019 έγγραφο

Μετά από αίτημα του Ιδρύματος Ωνάση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 11/21-030-2019 του Δ.Σ), σας ενημερώνουμε σχετικά με τη
δημοσίευση της Ψηφιακής Συλλογής του Αρχείου Καβάφη.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Η εν λόγω Ψηφιακή Συλλογή καθιστά το σύνολο του ψηφιοποιημένου αρχείου Καβάφη διαθέσιμο σε εκπαιδευτικούς, ερευνητές και κοινό μέσω του συνδέσμου https://cavafy.onassis.org/.
Το Αρχείο Καβάφη περιήλθε στη διαχείριση του Ιδρύματος Ωνάση στα τέλη του 2012. Περιέχει, μαζί με το συγγενές του αρχείο Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου, 2.000 και πλέον αρχειακά τεκμήρια, ανάμεσά τους χειρόγραφα, φωτογραφίες ή προσωπικά αντικείμενα του κορυφαίου ποιητή.
Ανάμεσα στα αρχειακά τεκμήρια συγκαταλέγονται χειρόγραφα καβαφικών ποιημάτων καθώς και έντυπες αυτοσχέδιες εκδόσεις αλλά και πεζά λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα και μελέτες του ποιητή.
Στο αρχείο εντοπίζονται επίσης μεταφράσεις ποιημάτων καθώς και σημειώσεις λογοτεχνικού και προσωπικού χαρακτήρα, όπως και το προσωπικό αρχείο του ποιητή, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλούσια αλληλογραφία, κείμενα ημερολογιακού χαρακτήρα και φωτογραφίες.

Προϋπόθεση θεωρείται η επιλογή του υλικού της Ψηφιακής Συλλογής από τον/την εκπαιδευτικό
με γνώμονα τη συμβατότητα με το επίπεδο γλώσσας και την ηλικία των μαθητών/-τριών.
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα:
https://cavafy.onassis.org/

Υπ. Παιδείας